Cách đánh dấu trang quan trọng nhất trong website của bạn

Làm cách nào mà bạn có thể giúp các công cụ tìm kiếm thể hiện các trang web với tỷ lệ conversion (Conversion là tỷ lệ giữa số người đặt hàng trên tổng số người duyệt web) tốt nhất trong kết quả tìm kiếm và bạn có thể làm gì để chắc chắn rằng công cụ tìm kiếm sẽ không liệt kê những trang không cần thiết.

Điều đó phụ thuộc vào việc nhưng liên kết navigation của bạn được xây dựng như thế nào, một vài trang có thể có thứ hạng cao hơn những trang khác. Sau đây là tám bước quan trọng nhất dẫn đường cho công cụ tìm kiếm tới những trang quan trọng nhất trong website.

1. Làm cách nào để những trang web của bạn dễ được tìm thấy

Chắc chắn rằng những trang quan trọng nhất trong site của bạn có thể được tiếp cận chỉ bằng vài lần click từ trang chủ. Những trang càng ít lần click để dẫn tới thì càng quan trọng.

2. Các trang của bạn được liên kết với nhau

Cách đơn giản nhất để có được những liên kết có liên quan tới một trang web là liên kết từ chính website của bạn. Liên kết tất cả những trang trong website có liên quan tới trang mà bạn muốn có thứ hạng cao.

3. Sử dụng đúng các từ khóa trong các liên kết navigation

Nếu như bạn muốn một trang cụ thể nào đó của bạn xuất hiện trong trang kết quả đầu tiên của Google với từ khóa “Blue widgets” thì những liên kết tới từ những trang khác trong website phải chứa từ khóa “Blue widgets”

Điều này không đảm bảo rằng trang web được liên kết sẽ được liệt kê trong danh sách cho từ khóa đó nhưng nó tăng khả năng phù hợp của trang với từ khóa đó.

4. Sử dụng những liên kết chính xác trong website của bạn

Không nên liên kết tới mypage.htm mà hãy liên kết tới www.yoursite.com/mypage.htm Nếu người khác tham khảo nội dung trong trang web của bạn thì bạn sẽ nhận được backlinks từ site đó.

5. Sử dụng đặc tính nofollow

Sử dụng đặc tính nofollow với tất cả các liên kết sẽ không ảnh hưởng tới thứ hạng của công cụ tìm kiếm. Ví dụ như, trang bao gồm những chính sách riêng đối với trang web với những điều khoản và các điều kiện sẽ có thể không cần thiết phải liệt kê trong các công cụ tìm kiếm

6. Loại bỏ những liên kết không cần thiết

Càng ít liên kết trong một trang, điều đó càng chứng tỏ rằng càng ít liên kết tới trang khác trong site của bạn. Loại bỏ những liên kết không cần thiết trong các trang của bạn.

7. Không index những trang không liên quan và những trang trùng lặp

Sử dụng tệp robots.txt hoặc là robots meta tag để chặn các trang trùng lặp hoặc không liên quan. Nếu như công cụ tìm kiếm không phải phân tích những trang không quan trọng thì những trang khác trong website của bạn sẽ được quan tâm nhiều hơn.

8. Hồi phục lại những trang bị mất

Kiểm tra lại website để tìm lỗi 404 not found và gửi những liên kết cũ này tới những trang thích hợp nhất trong site.Bạn có thể muốn sử dụng liên kết checker để bạn có thế truy cập vào IBP để kiểm tra các liên kết.

Đánh giá lại các liên kết trong website của bạn để cải thiện vị trí của trang web trong công cụ tìm kiếm. Để đánh giá các liên kết, bạn cũng nên đánh giá lại nội dung trong trang web của bạn để chắc chắn rằng Google và những công cụ tìm kiếm khác liệt kê trang web của bạn đúng với từ khóa.

sưu tầm

Thiết kế web giá rẻ , thiết kế web bán hàng , thiết kế web du lịch , thiết kế web tin tức 

Dịch vụ thiết kế website chuyên nghiệp hàng đầu.

Tư vấn miễn phí: 0948 046 358